ict4e2b - Форум за енергийна ефективност

Научи повече за този енергиен фоум.

ict4e2b

Нека погледнем нещата свързани с енергийната ефективност от позиция на цена на електричество. Тогава нека по-нагледно и визуално обособена ще е картината за всеки. За цени на електрическа енергия, централното топлоснабдяване, природния газ е известно, че стойността непрестанно се покачва. Всяка една от сградите у нас е с лоша визия, а това неминуемо обяснява и факта от прекомерните количества на електрическа енергия, които безвъзвратно биват употребявани. Амортизирани дограми, повредени фасади на жилищни сгради, недостатъчно топлоизолация, неефективни и стари инсталации и т.н. Всичко това води до безразборното хабене на електричество. И в този ред на мисли нека аргументираме, защо е така важна днес енергийната ефективност? От позиция на финансовите ползи, с енергийна ефективност може да се постигне: - намаляват количествата на използвана енергия, по този начин разходите за топлинна могат да бъдат снижени, чрез пестене на ел. енергия; - покачване в стойността на имота, заради вложена инвестиция, която е насочена към…
През последните години все по-усилено се заговори за енергийна ефективност. Тя е не само в световен мащаб, но и вече в България. Продиктувана е от постепенно изчерпване на природни ресурси и зародилата се сложна политическа и икономическа обстановка в различни краища на света, а това довежда до увеличаване цената на крайния продукт или т.нар. електрическа енергия и производната й топлина. Влошените условия и цифри, подтикват учени да насочат усилията в две основни направления - търсене на алтернативни източници за електрическа енергия и разработване на различни програми за енергийна ефективност. Това, което вълнува всеки гражданин на планетата е какво е самата енергийна ефективност, какво получаваме от нея и как да я имаме. За определение за енергийна ефективност може да се даде инвестицията на бъдещето за нас и нашите деца. Енергийна ефективност може да ни даде комфорт, сигурни постижения придружени от положителни резултати и реални икономии. Към казаното може да добавим и…
Разберете повече за енергийната ефективност и за това което се е случило на този форум.